>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 18.01. - 25.01.2017: TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ >> 29.01.2017 - NEDĚLE - JESLIČKOVÁ POBOŽNOST (schola) ve 14 hod. >> SVÁTOST KŘTU V BŘEZNU 2017: 26.03.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 04.03.2017 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 04.03.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Statistika 2016 ** Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 02.01.2017 <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007