>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> 23.04.2017 - 2. VELIKONOČNÍ NEDĚLE - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ** MŠE SV. v 7.30 a 9.30 hod. (v sobotu v 17.30 hod.) ** POBOŽNOST K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ VE 14.00 hod. >> SVÁTOST KŘTU V KVĚTNU 2017: 28.05.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 06.05.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 06.05.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 02.04.2017 <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007