>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA (od 24.07. do 28.07.2017 - přenosy nebudou) >> OD 1. ČERVENCE 2017 PLATÍ PRÁZDNINOVÝ PORAD BOHOSLUŽEB >> 23.07.2017 - 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ ** MŠE SV. V 8.30 hod. (v sobotu s nedělní platností v 17.30 hod.) >> SVÁTOST KŘTU V ZÁŘÍ 2017: 24.09.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 02.09.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 02.09.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007