>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA !! OD 25.09. DO 06.10.2017 - PŘENOSY NEBUDOU (kromě soboty a neděle)!! >> 01.10.2017 - 26.NEDĚLE V MEZIDOBÍ - MŠE SV. V 8.30 hod. (V SOBOTU S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ V 17.30 HOD.) >> SVÁTOST KŘTU V LISTOPADU 2017: 26.11.2017 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 11.11.2017 v 15.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 11.11.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 24.06.2017 <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007