>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> OD 06.03.2019 DOBA POSTNÍ ** KŘÍŽOVÁ CESTA: PÁTEK V 16.30 HOD., NEDĚLE V 14.00 HOD. >> 25.03.2019 - PONDĚLÍ - SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ ** MŠE SV.: V 7.30 HOD. (přenos nebude) >> SVÁTOST KŘTU V KVĚTNU 2019: 26.05.2019 v 9.30 hod. (obřad ve mši sv.), 04.05.2019 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 04.05.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007