>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> SVÁTOST KŘTU V ČERVENCI 2017: 30.07.2017 v 8.30 hod. (obřad ve mši sv.), 01.07.2017 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: 01.07.2017 (SOBOTA) v 9.00 hod. na faře >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů k 30.04.2017 <<<
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007