>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

sv. Kateřina Alexandrijská, panna a mučednice, patronka chrámu a farnosti ve Štěpánkovicích
Kateřina se narodila ve 3. století v Alexandrii. Byla neobyčejně krásnou dívkou, byla vysoce vzdělaná a obdařená z domova nezměrnými statky. Kateřininou nejnápadnější vlastností však byla její nadměrná pýcha, s níž odmítala každého mladého muže, který se o ni ucházel. Jednoho dne se Kateřina setkala s poustevníkem, který prohlásil mladé dívce, že Ježíš Kristus je jejím opravdovým ženichem. Tento zážitek v Kateřině způsobil, že se hluboce zamyslela. Pak přijala křest. 50 nejlepších filozofů a mistrů řečnictví povolaných císařem Maximem mělo Kateřinu usvědčit z omylů. Kateřina však všem argumentům mudrců tak odporovala, že se všichni obrátili a dali se pokřtít. Kateřina byla uvržena do žaláře. Podstoupila krutá muka, byla bičována, přivázána na kola, pobitá hřeby a ponechána bez potravy. Uzdravená zázračným způsobem byla nakonec sťata v roce 311 nebo 313. Ostatky sv. Kateřiny jsou na hoře Sinaji, tam, kde dnes stojí klášter sv. Kateřiny.


Památku sv. Kateřiny Alexandrijské se slaví 25. listopadu.


Pokud máte jakékoli připomínky týkající se webu, prosím napište je do knihy návštěv. Dále pokud Vám na stránkách něco chybí, nebo byste se chtěli podílet na vývoji, svoje nápady, informace atd. posílejte na e-mail: vojtano_k@centrum.cz.

Předem děkuji, Admin
Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007