>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

FARNÍ INFORMACE

 

Setkání nad Božím slovem

Ve středu bude v 19:00 na faře setkání nad Božím slovem.

 

Návštěva nemocných

V pátek od 8:00 budu navštěvovat nemocné. Zájemce hlaste v sakristii nebo telefonicky.

 

Ministrantská schůzka

V pátek v 16:00 bude ministrantská schůzka. Sejdeme se v kostele.

 

Zápis intencí

Úmysly na mše svatá na první pololetí 2024 se budou zapisovat v tyto dny:

čtvrtek 30. listopadu po mši

kulatá výročí živých osob a 1. výročí úmrtí

pátek 1. prosince po mši

ostatní úmysly

sobota 2. prosince po ranní mši

ostatní úmysly

Prosím, zapisujte jen jeden úmysl na rodinu, aby se dostalo na všechny zájemce. Úmysl zapište na lísteček spolu se jménem a tel. kontaktem. Rezervační lístečky u vchodu jsou přede mší svatou určeny pro účastníky mše svaté. Po jejím skončení i pro ostatní. Prosím, buďme k sobě navzájem ohleduplní a trpěliví.

 

Adventní koncert

V sobotu 9. prosince v 16:00 se uskuteční koncert Kněžské gregoriánské scholy. Jedná se o adventní hudební pásmo gregoriánského chorálu a středověkého vícehlasu. Vstupné je dobrovolné a po skončení bude možnost si zakoupit i CD. Všichni jste srdečně zváni.

 

Příprava dospělých na křest

Od nového roku začne příprava dospělých na křest a těch, kdo nebyl připravován v dětství na svátost smíření a svaté přijímání. Kdyby měl někdo o tuto přípravu zájem, ať se přihlásí u mě do vánoc telefonicky, e-mailem nebo osobně. Příprava na svátost Biřmování bude probíhat v roce 2025.

 

Sbírky listopad/prosinec 2023

·       neděle 26.11. – na rekostrukci fary

·       neděle 3.12. – na rekostrukci fary

·       neděle 10.12. – na rekostrukci fary

·       neděle 17.12. – na rekostrukci fary

·       neděle24.12. – na rekostrukci fary

·       vánoce 25.+26.12 – na rekostrukci fary

·       neděle 31.12. – na rekostrukci fary

Přispívat na rekonstrukci fary a potřeby farnosti je možné také do kasičky u hlavního vchodu nebo na farní účet. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

 

Poděkování

Díky za každou pomoc kolem kostela a fary v tomto týdnu a také za vaše modlitby. Pán Bůh zaplať.

 

Čtení na pokračování z audioarchívu Rádia Proglas

Na tomto odkazu naleznete zajímavé knihy, které byly načteny a odvysílány Rádiem Proglas:

https://www.proglas.cz/program/audioarchiv/audioarchiv-cteni/

 

Záznamy z Mladifestu 2023

https://youtube.com/playlist?list=PL3lv53FuQ4Em-SVC3hMIrldhsyRPPMegY

 

Záznam z primice

Odkaz na záznam z primice:

P. Alfreda Volného: https://youtu.be/3rHZafLB2uA

P. Marka Večerka: https://youtu.be/hc0SmTu5ZWEc

P. Jana Zelenky: https://youtu.be/QGnWpZDq6YI

 

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007