>> PŘÍMÝ PŘENOS BOHOSLUŽEB: V PANELU NABÍDEK ZVOLTE ODKAZ "KAMERA" (v provozu) >> OMLOUVÁME SE - FARNÍ STRÁNKY - TECHNICKÉ PROBLÉMY >> Poslední novinky na webu: pořad bohoslužeb a farní informace <<<

FARNÍ INFORMACE

 

v  Společenství mládeže

V pátek se sejde společenství mládeže v 18:45 na faře. Zváni jsou mladí od 1. ročníku střední školy.

 

v  První pátek

V pátek je první pátek v měsíci. Od 7:30 budu navštěvovat nemocné (hlaste v sakristii) a po mši svaté bude výstav Nejsvětější Svátosti s litaniemi a zasvěcení Srdci Ježíšovu.

 

v  Svátost biřmování

Příští neděli v 10:00 bude otec biskup Martin David udělovat svátost biřmování. Kdo nenajde místo k sezení, ať zůstane venku před kostelem (viz. hygienická opatření).

V pátek od 16:30 bude možnost svátosti smíření přednostně pro biřmovance.

Praktický nácvik i s kmotry bude v sobotu v 18:30

 

v  Termíny setkání prvokomunikantů

První svatá zpověď a posléze nácvik proběhne v sobotu 10. října od 8:00 ráno v kostele.

 

v  Sbírky v září/říjen 2020

27.09.2020 – na potřeby farnosti

04.10.2020 – na potřeby farnosti

11.10.2020 – na potřeby farnosti

18.10.2020 – sbírka na světové misie

25.10.2020 – měsíční na novou střechu

 

v  Sbírka na opravy chrámů ve Svaté zemi

Během celého září můžete přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi. K tomuto účelu bude vyhrazena pokladnička u hlavního vchodu. Obvykle se koná tato sbírka o velikonocích, ale kvůli pandemii byla přesunuta na září. Tamní křesťané jsou na naši pomoci závislí.

 

v  Hygienická opatření

Ve vnitřních prostorách jsou povinné roušky bez ohledu na počet osob, povinná je také dezinfekce rukou při vstupu do kostela. Nově také platí povinnost 2m rozestupu těch účastníků bohoslužby, kteří nemají místo k sezení. Využívejme tedy co nejvíce míst k sezení i vepředu. Prosím o dodržování těchto opatření a modleme se také o Boží ochranu před každým zlem a každou nemocí.

 

v  Poděkování

Děkuji za každou pomoc kolem kostela i fary. Díky také za vaše modlitby.

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007