>> PŘÍMÝ PŘENOS VŠECH BOHOSLUŽEB *** ODKAZ: KAMERA >> MÁJOVÁ POBOŽNOST: ÚTERÝ - PÁTEK V 17.30 HOD., NEDĚLE VE 14.00 HOD. ** PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ V KVĚTNU: PŮL HODINY PŘED MÁJOVOU POBOŽNOSTI >> 13.05.2019 - PONDĚLÉ - PAMÁTKA PANNY MARIE FATIMSKÉ ** MÁJOVÁ POBOŽNOST V 17.30, MŠE SV. V 18.00 HOD. >> 19.05.2019 - 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - VÝROČÍ 1. SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ V 9.30 HOD. >> SVÁTOST KŘTU V ČERVNU A V ČERVENCI 2019: 21.07.2019 v 8.30 hod. (obřad ve mši sv.), 29.06.2019 v 16.30 hod. (obřad beze mše) ** PŘÍPRAVA RODIČŮ: SOBOTA 29.06.2019 V 9.00 HOD. NA FAŘE >> Poslední novinky na webu: Pořad bohoslužeb ** STATISTIKA ZA ROK 2018 ** Farní informace ** Bodové hodnocení ministrantů - od 25.05.2018 GDPR <<<

FARNÍ INFORMACE

 

v  1. svaté přijímání

Dnes, v neděli 12. května 2019 je v naší farnosti 1. svaté přijímání. Slavnostní mše sv. začíná v 10.00 hod.

Prosíme, aby lavice, na kterých bude lístek „Rezervace“ nechat pro rodiče!

  

v  Květnové sbírky

12.05.2019 – Diecézní sbírka na podporu prorodinných pastoračních aktivit v diecézi.

19.05.2019 – měsíční sbírka na opravy ve farnosti (na novou střechu kostela).

26.05.2019 – celonárodní sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu.

 

v  Májová pobožnost

V květnu od úterý do pátku jsou v našem kostele májové pobožnosti v 17.30 hod. a v neděli ve 14.00 hod. Příležitost ke svátosti smíření v květnu je od 17.00 hod.

  

v  Úřední záležitosti

je možno vyřídit ve farním kanceláři ve čtvrtek po večerní bohoslužbě.

       

v   Křest sv. v červnu a červenci 2019

Svátost křtu se v měsíci červnu a červenci bude udělovat:

  • v sobotu  29.06.2019 v 16.30 hod. (obřad beze mše)
  • v neděli   21.07.2019  8.30 hod. (obřad ve mši).

Ke křtu je nutné se přihlásit s rodným listem dítěte.

Společná příprava rodičů před křtem bude v sobotu 29. června 2019 v 9.00 hod. na faře.

                                                   

v  Poděkování

Děkuji za každou aktivní činnost ve farnosti v tomto týdnu.      

 

 

       ACTA CURIAE EPISKOPALIS

     OSTRAVIENSIS – OPAVIENSIS

       Plán diecézních sbírek v roce 2019

 

 

 

  24.02.2019

 7. neděle v mezidobí

 Sbírka - "Haléř svatého Petra"

  19. – 20.04.19

 Velký Pátek

 Sbírka na opravy chramů ve Svaté Zemi

 Bílá sobota

  (při adoraci u Božího hrobu)

    21.04.2019

 Slavnost Zmrtvýchvstaní Páně   

 Sbírka na kněžský seminář   

  12.05.2019

 4. neděle velikonoční

 Sbírka na podporu prorodinných aktivit

  09.06.2019

 Slavnost Seslání Ducha svatého 

 Sbírka na Diecézní charitu  

  15.09.2019

 24. neděle v mezidobí  

 Sbírka na církevní školy  

  20.10.2019

 Den modliteb za misie

 Sbírka na světové misie  

  17.11.2019

 33. neděle v mezidobí 

 Sbírka - Den Bible  

  08.12.2 019

2. neděle adventní

 Sbírka na Tv Noe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ACEOO  01/2019, str. 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vytvořeno Vojtěchem | vojtano_k@centrum.cz | 2007